AktualitetlajmePolitika

Maliq/ Mbahet performanca e Bashkisë 2020

Një nga pikat e diskutuara gjatë mbledhjes se keshillit bashkiak te Maliqit ka qënë edhe prezantimi i performancës për bashkinë maliq viti 2020.

Sipas kryetarit të Bashkisë Maliq Gëzim Topçiu gjatë këtij viti investimet më të mëdha kanë qënë në 3 sektorë, në rrugë në kanalizime dhe në ujësjellësa. ndërkohë ka pasur edhe disa ulje në investime krahasuar me vitin 2020 por sipas kryetarit kjo ulje vjen nga ulja e investimeve që janë kryer nga qeveria.

Ndërkohë një pikë tjetër e rëndesishme ka qënë edhe Miratimi paraprak i Planeve të Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave të Bashkisë Maliq.

Ndërkohë gjatë kësaj mbledhjeje janë miratuar të gjitha pikat e rendit të ditës.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!